Van der Waay Official Logo

Veiligheidstips

Veiligheid

begint bij uzelf

Wij maken onze machines zo veilig mogelijk. Zeker zo belangrijk voor het veilig werken op hoogte is het gedrag van uw medewerkers. Ook is het belangrijk dat u - voordat u met de machine aan de slag gaat - de juiste voorzorgmaatregelen treft.


Voordat u met de machine aan de slag gaat:

 1. Stel een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op.
 2. Controleer aan de hand van beschikbare constructierapporten, certificaten e.d. of het totale gewicht van de machine plus platform, eventuele hulpmiddelen en de bedienende persoon, de toegestane maximale belasting van de servicerail en het kasdek niet overschrijdt.
 3. Controleer of alle kasgoten zijn voorzien van deugdelijke einde goot beveiligingen. Wanneer deze beveiligingen niet aanwezig en/of goed bevestigd zijn, kan de kasdekreiniger of krijtmachine van de kas rijden.
 4. Zorg ervoor dat er geen personen in de kas aan het werk zijn daar waar de kasdekreiniger of krijtmachine over het kasdek rijdt.
 5. Gebruik uitsluitend gekeurde hijskranen met voldoende hijsvermogen.
 6. Gebruik uitsluitend gekeurde hijsstroppen met voldoende draagkracht.
 7. Zorg voor een vlakke en verharde laad- en losplaats, leg indien nodig rijplaten neer.
 8. Zet de omgeving af met hekken, linten of pylonen indien wordt gewerkt nabij de openbare weg of andere werkzaamheden.
 9. Zorg ervoor dat er zich geen personen bevinden binnen het draaibereik van de kraan tijdens hijs- en opbouwwerkzaamheden.
 10. Lees de handleiding door voordat u met de machine aan de slag gaat.

Tips voor het veilig werken op een kasdek:

 1. Overschrijd nooit het maximaal toegestane aantal personen, of het maximaal toegestane gewicht op het platform, zoals vermeld staat op de identificatieplaat.
 2. Voorkom valgevaar tijdens het beklimmen van het platform. Zeker uzelf met de meegeleverde valstopper en het veiligheidsharnas.
 3. Voorkom valgevaar op het platform. Zeker uzelf aan de hijspunten van het platform bij werkzaamheden op het platform. 
 4. Zorg dat u de veiligheidsprocedures kent bij het gebruik van een harnas en vanglijn!
 5. Verlaat de machine direct bij een windsnelheid van 6 Bft. of meer.
 6. Verlaat het platform direct bij naderend onweer en plotselinge weersverslechteringen.
 7. Zorg dat u alarm kunt slaan, draag altijd een mobiele telefoon of andere communicatiemiddelen bij u.
 8. Zorg voor voldoende werkverlichting indien in het donker wordt gewerkt.
 9. Draag bij zonnig en warm weer altijd hoofdbescherming en zonwerende kleding en bescherm onbedekte lichaamsdelen met zonnebrandcrème. Draag bij regen en kou beschermende kleding.
 10. Zorg ervoor er altijd een tweede persoon stand-by is die uw veiligheid kan controleren en zo nodig alarm kan slaan.

Meer informatie: