Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie

Nasze maszyny projektujemy i produkujemy zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową. Równie ważne dla bezpieczeństwa pracy na wysokości jest właściwe postępowanie pracowników. Ważne jest również, aby przed przystąpieniem do pracy z maszyną podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Niezapewniająca bezpieczeństwa szklarnia nie pozwala na bezpieczne używanie maszyn

Bezpieczna praca z naszymi maszynami jest możliwa tylko wtedy, gdy szklarnia jest do tego odpowiednio przystosowana. Należy na podstawie dostępnych raportów konstrukcyjnych, certyfikatów itp. sprawdzić, czy całkowita masa maszyny wraz z platformą, dodatkowym wyposażeniem i obsługującą ją osobą nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego obciążenia szyny serwisowej oraz dachu szklarni. 

Minimalne wymagania dla nowych szklarni to:

 • Do konstrukcji szczytowej szklarni powinna zostać przymocowana solidna szyna, po której może poruszać się platforma. Minimalna nośność tej szyny to 1800 kg.
 • Rynny muszą wytrzymać ciężar 300 kg rozdzielony na 2 punkty nacisku (kółka) w odległości 150 cm od środka do środka.
 • Na końcu każdej rynny szklarniowej należy zamontować ogranicznik, który powinien być na tyle mocny, aby zatrzymać maszynę poruszającą się z prędkością 35 metrów na minutę. 

Źródła:
TNO - 034-DTM-2010-02366, Safe application of a service rail on new greenhouses
NEN-EN 13031-1:2002

Bezpieczne podnoszenie maszyny

 1. Używaj wyłącznie zatwierdzonych urządzeń do podnoszenia o wystarczającym udźwigu.
 2. Używaj wyłącznie zatwierdzonych zawiesi o wystarczającej nośności.
 3. Zapewnij wyrównany, utwardzony obszar do załadunku i rozładunku. W razie potrzeby ułożyć płyty betonowe.
 4. Jeśli prace są wykonywane w pobliżu drogi publicznej, zabezpiecz teren płotkami, taśmami lub słupkami.
 5. Upewnij się, że podczas podnoszenia i wznoszenia w zasięgu obrotu żurawia nie ma żadnych osób.

Bezpieczna praca z maszyną

 1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
 2. Przygotuj inwentaryzację i ocenę ryzyka (RI&E).
 3. Używaj przepisanych środków ochrony osobistej.
 4. Podczas wspinania się i pracy na maszynie należy używać sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
 5. Zapoznaj się z procedurami bezpieczeństwa podczas korzystania z uprzęży i smyczy!
 6. Nigdy nie przekraczaj dozwolonej liczby osób lub wagi podanej na tabliczce znamionowej maszyny.
 7. Upewnij się, że pod maszyną (w szklarni) nie znajdują się żadne osoby podczas przejeżdżania przez dach szklarni.
 8. Opuść szklarnię/maszynę w przypadku burzy lub innego nagłego pogorszenia pogody.
 9. Po użyciu zamknąć platformę za pomocą dostarczonej osłony drabiny.
 10. Zakotwicz platformę do konstrukcji szklarni, gdy zbliża się burza.