Veiligheid begint bij u zelf

Onze machines zijn ontworpen en gebouwd conform de Europese Machinerichtlijn. Zeker zo belangrijk voor het veilig werken op hoogte is het gedrag van uw medewerkers. Ook is het belangrijk dat u - voordat u met de machine aan de slag gaat - de juiste voorzorgmaatregelen treft.

Een onveilige kas maakt een machine ook onveilig

Het veilig kunnen werken met onze machines is uitsluitend mogelijk wanneer uw kas hiervoor geschikt is. Controleer aan de hand van beschikbare constructierapporten, certificaten e.d. of het totale gewicht van de machine plus platform, eventuele hulpmiddelen en de bedienende persoon, de toegestane maximale belasting van de servicerail en het kasdek niet overschrijdt. 

Uitgangspunten zijn:

 • Aan de kasgevelconstructie dient een robuuste rails te zijn aangebracht waarover een platform zich kan verplaatsen. Deze rails moet een gewicht van 1.800 KG kunnen dragen.
 • De kasgoten dienen een gewicht van 300 KG te kunnen dragen, verdeeld over 2 drukpunten (wielen) met een hart op hart maat van 150 cm.
 • Aan het einde van elke kasgoot dient een stopper te zijn gemonteerd welke sterk genoeg moet zijn om een rijdende machine (35 meter per minuut) tegen te houden. 
Bronnen:
TNO – 034-DTM-2010-02366, Safe application of a service rail on new greenhouses
NEN-EN 13031-1:2002

Veilig aan kas plaatsen van de machine

 1. Gebruik uitsluitend gekeurd hijsmateriaal met voldoende hijsvermogen.
 2. Gebruik uitsluitend gekeurde hijsstroppen met voldoende draagkracht.
 3. Zorg voor een vlakke en verharde laad- en losplaats, leg indien nodig rijplaten neer.
 4. Zet de omgeving af met hekken, linten of pylonen indien wordt gewerkt nabij de openbare weg of andere werkzaamheden.
 5. Zorg ervoor dat er zich geen personen bevinden binnen het draaibereik van de kraan tijdens hijs- en opbouwwerkzaamheden.

Veilig werken met de machine

 1. Bestudeer de gebruikershandleiding
 2. Stel een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op.
 3. Gebruik de voorgeschreven PBM's.
 4. Maak gebruik van valbeveiligingsmiddelen tijdens het beklimmen van -en werken op de machine. 
 5. Zorg dat u de veiligheidsprocedures kent bij het gebruik van een harnas en vanglijn!
 6. Overschrijd nooit het toegestane aantal personen of gewicht, zoals vermeld op de identificatieplaat van de machine.
 7. Verzeker u ervan dat er zich geen personen onder de machine (in de kas) bevinden wanneer deze over het kasdek rijdt.
 8. Verlaat de kas/machine bij onweer of andere plotselinge weersverslechteringen.
 9. Sluit het platform af na gebruik met de meegeleverde ladderafschermplaat.
 10. Veranker het platform aan de kasconstructie bij de nadering van een storm.